Didactiek taalvaardigheidsonderwijs Nederlands

Welke zijn de krachtlijnen van een sterk taal(vaardigheids)onderwijs? Hoe concretiseren we deze krachtige onderwijsprincipes in de onderwijspraktijk van de basisschool? Welke zijn hier de wetenschappelijke inzichten en wat kan je daarmee in je klas?

We verkennen literatuur, proberen samen werkvormen uit, denken na over verrijken van taalonderwijs in spreken, luisteren, schrijven en lezen binnen Nederlandse taal maar evengoed binnen andere leergebieden.

We gaan actief aan de slag en ontwikkelen samen inspirerende ideeën voor taalontwikkeling op onze school.