LESDAGEN EN LESUREN

Het academiejaar vangt aan eind september / begin oktober en loopt tot ongeveer juni 2022.

 

De lessen worden gegeven op maandag van 17.30 uur tot 20 uur en op woensdag van 14 uur tot 17 uur. Dit academiejaar gaan ook 10 lessen door op  zaterdagvoormiddag van 9u tot 12u.

Telkens wordt een pauze voorzien.

 

Voorafgaand aan de eerste les organiseren we om 17u30 (tot ongeveer 19u) een startdag, waarbij we de geïnteresseerden alle praktische informatie bezorgen.

Er worden geen lessen gegeven tijdens de herfst-,  nieuwjaars-, krokus- en paasvakantie en vrije dagen.

 

De onderwijsactiviteiten omvatten per academiejaar 132 lestijden van 60 minuten. Daarnaast is er een bijkomende studiebelasting door het uitwerken van opdrachten, afhankelijk van de docent. De behaalde punten worden meegerekend in de einduitslag.

 

De examens vinden plaats op de tweede en derde zaterdag van september. Tijdens het academiejaar kunnen voorexamens over reeds beëindigde cursussen worden ingericht.

 

Het leslokaal is gelegen in de CVO Crescendo, Vaartdijk 86 te 2800 Mechelen, lokaal 312. Deze school ligt op loopafstand van het station (5 minuten).

 

Een kaartje is beschikbaar op googlemaps.

 

Hoe de cursussen volgen?

Er zijn twee manieren:

a) Als gewoon student. Dit betekent dat alle cursussen worden gevolgd en dat men slaagt in de examens.

b) Als vrije student. Dit betekent dat 1 (of meer) cursus(sen) word(t)(en) gevolgd. Hiervoor kunnen examens worden afgelegd.