Hieronder vind je een lijst van boeken uit de bibliotheek van het HIOW. Deze boeken zijn enkel te ontlenen door studenten, oud-studenten en docenten.

Om een boek te ontlenen, neem contact op met de secretaris via mail: guidoaerts@skynet.be

Algemene didactiek

 • Binnenklasdifferentiatie: een beroepshouding, geen recept (Castelein, Coens, De Witte, Houben, Lauwers, Segers en Van den Branden)
 • Binnenklasdifferentiatie: leerkansen voor alle leerlingen (Katrien Struyven en anderen)
 • De basisschool als fundament voor ontwikkelen en leren (VLOR)
 • Evaluatie in het Vlaams onderwijs
 • Evaluatiepraktijk op school (Harre, Smeyers en Vanhoof)
 • Evalueren om te leren (Castelijns - Segers - Struyven)
 • Instrumenten voor zelfevaluatie - inventarisatie en beschrijving (van Wees - Rekveld - Brandsma - Bosker)
 • Instrumenten voor zelfevaluatie - beschrijving van 31 instrumenten (van Wees - Rekveld - Brandsma - Bosker)
 • Leren en onderwijs: inleiding tot de algemene didactiek  - versie 6 (Standaert - Troch - Peeters - Stroobants)
 • Leren en onderwijs: inleiding tot de algemene didactiek - versie 7 (Standaert - Troch - Peeters - Stroobants)
 • Leren: een antwoord op 101 leervragen (Willem De Vriendt)
 • Wat werkt: kenmerken van effectief basisonderwijs (Bellens - De Fraine)
 • Het bruggesprek - een opstap naar vormend onderwijs (W. Luyten)
 • Feedback in de klas - verborgen leerkansen (Stijn Vanhoof, Geert Speltinckx)
 • Onderwijskunde als ontwerpwetenschap - van leren naar instructie (Martin Valcke): deel  1 en deel 2 (apart te ontlenen)
 • Bordwerk en aantekeningen - Slow teaching in de 21e eeuw (M. Scmeicher)

Diversiteit en onderwijs

 • Inclusief onderwijs in de praktijk (Mortier - De Schauwer - Van de Putte - Van Hove)
 • Gelijkekansenbeleid onderweg: een internationaal vergelijkend onderzoek (Facon - Hondeghem - Nelen)
 • Meer talen in de basisschool (VLOR)
 • Onderwijs in een gekleurde samenleveving (Orhan Agirdag)

Filosofie / filosoferen met kinderen

 

Wereldoriëntatie (Mens en Maatschappij / Natuur en Techniek dus MMWT)

 • Bijna alles wat je moet weten over thematisch onderwijs (M. Bootsma en E. Naaijkens)

 

Mediawijsheid

 • Datawijs onderwijs (Mediawijs Vlaams kenniscentrum)
 • Van digibeet naar mediawijs (O. Van Roy)

Muzische vorming

 • Muzische conceptkaarten - Zeppelin (uitg. Pelckmans)
 • Muzische inspiratiegids dansexpressie - Zeppelin
 • Muzische inspiratiegids poppenspel en figurentheater - Zeppelin

 

Kleuteronderwijs (didactiek van het...)

 • Basisontwikkeling voor peuters in de onderbouw (Frea Janssen-Vos - editie 2008)
 • Basisontwikkeling voor peuters in de onderbouw (Frea Janssen-Vos - L. Van der Meer - editie 2017)
 • De natuurwetten van het kind (Céline Alvarez)
 • Kiezen voor het jonge kind (Helma Brouwers)
 • Meer zorg voor kleuters via spelbegeleiding (Miet Fournier)
 • Spel en ontwikkeling (Frea Janssen - Vos)
 • Werkhouding bij kleuters (Kaat Timmerman)
 • Zorg voor kleuters - bewust planmatig handelen binnen de kleuterklas (Johan Eichhorn)
 • Jonge kinderen, grote onderzoekers - en de leraar? (H. Van Houte, K. Devlieger, J. Schaffler)

Leerpsychologie, ontwikkelingspsychologie en orthodidactiek

 • Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften (Marc Van Gils)
 • Ontwikkelingsstoornissen bij het jonge kind (0-8j) (B. Sanders)
Nederlands (didactiek / taalvaardigheid)
 • Met woorden in de weer (Van den Nulft - Verhallen)
 • Taal: een zaak van alle vakken (van Beek - Verhallen)
 • Taalontwikkeling op school (Walst - Verhallen)
 • Woordenschatjes - talig met talenten in de kleuterklas (Taverniers, Michiels, Vandenbroucke, Janssens)
 • Taalbeschouwing op de basisschool: basisboek (I. Callebaut, M. Stevens, S. De Jonckheere)
 • Volop taal: didactiek Nederlands voor de lagere school (verscheidene auteurs)
 • Licht op krachtig leesonderwijs (OVSG)

Nieuwe onderwijstechnologieën

 • ICT in het Vlaams basisonderwijs: de tweede versnelling (S. Van Malderen)

Ontwikkelingspsychologie

 • Dramaqueen of gewoon autisme (Marijke Van Dongen)

Output als bijdrage tot kwaliteitszorg

 • De datateammethode (R) (Shildkamp e.a.)
 • Goed onderwijs en de cultuur van het meten (Gert Biesta)
 • Zicht op leerwinst (M. Penninckx, J. Vanhoof, A. Quintekier, S. De Mayer en P. Van Petegem)
 • Statistiek in woorden: de meest voorkomende statistische begrippen van A tot Z (A. Slotboom)
 • Haal meer uit je toetsgegevens (De Vos, van Schelven, Oprins, Van Beijsterveldt)
 • Update: Vlaamse toetsen, meten om te groeien (Klasse)

Schoolmanagement

 • De duidelijke directeur (Karin Verhoeven)
 • Flitsbezoek (Downey e.a.)
 • Transformeer de school van binnenuit (Dirk De Boe)
 • Waar zit het beleidsvoerend vermogen in (ver)scholen? (Vanhoof - Denaire - Van Pethegem)
 • Teambeslissingen nemen (K. Kelly)
 • De genietbare school (Van Gils - Mathyssen)
 • 625 onderwijsbegrippen (Baert - Bamelis - Desoete)

Pedagogiek

 • Onderwijsbeleid in Vlaanderen (Valcke en Standaert)
 • Een stad is geen land - pleidooi voor de stedelijke revolutie (E. Corijn)
 • De seculiere samenleving - over religie, atheïsme en democratie (P. Loobuyck)
 • Spots op onderwijs: wetenschappers voor het voetlicht (VLOR-werkgroep)

Wiskunde (didactiek - orthodidactiek)

 • De dyscalculie survivelgids (A. De Bondt - N. De Braeckeleer) 
 • Ik reken fout: omgaan met rekenproblemen (M. Ceyssens)
 • Geschiedenis van de wiskunde (Dr. D.J. Struik)

 Evalueren (didactiek van het...)

 • Breed evalueren in het basisonderwijs met 6-12 jarigen (L. Heylen, I. Van Gucht, G. Herssens)

Andere...

 • Ik kies voor mijn talent (Luc Dewulf)