Actualiteit

Aanleg van een wervingsreserve 'inspecteurs basisonderwijs'

Een warme oproep aan alle onze oud-studenten: de onderwijsinspectie heeft een examen uitgeschreven om een wervingsreserve voor deze functie aan te leggen. Gezien de vele pensioneringen is de kans groot dat de geslaagden (met een goede rangschikking) zeer snel in dienst kunnen treden.
Het is zeker een boeiende en uitdagende job.
Meer informatie op Werken bij de onderwijsinspectie? - Onderwijsinspectie.

Naar een masteropleiding basisonderwijs in Vlaanderen?

De Vlaamse regering overweegt de oprichting van een masteropleiding basisonderwijs. Dat is een goede zaak indien deze nieuwe opleiding voldoet aan een aantal voorwaarden:

  • goede praktijk moet overwegen en ondersteund worden door een sterke theoretische basis
  • huidige leerkrachten basisonderwijs moeten de kans krijgen om zich verder te professionaliseren tot een master. De HIVO-opleidingen kunnen daartoe faciliteren.
  • de docenten van deze masteropleiding moeten een sterke verankering hebben in en relatie hebben met het basisonderwijs

Uiteraard is het nodig dat voorafgaand de oprichting van deze nieuwe opleiding er nog heel wat onderzoekswerk dient te gebeuren. Het HIOW wil vanuit zijn expertise daartoe een steentje bijdragen.

Het HIOW pleit wel voor een 'professionele' masteropleiding zoals dat reeds in andere landen bestaat.

 

 

Volg ons nu ook op Instagram