Actualiteit

Alle lessen met onmiddellijke ingang geschorst t.e.m. nader bericht

Donderdag 12/3/2020 - 23u: Gezien de maatregelen genomen door de federale regering om de verspreiding van het coronovirus tegen te gaan, worden alle lessen met onmiddellijke ingang geschorst. Als de toestand terug normaal wordt, hernemen we de lessen . We houden de studenten per mail op de hoogte.

 

Naar een masteropleiding basisonderwijs in Vlaanderen?

De Vlaamse regering overweegt de oprichting van een masteropleiding basisonderwijs. Dat is een goede zaak indien deze nieuwe opleiding voldoet aan een aantal voorwaarden:

  • goede praktijk moet overwegen en ondersteund worden door een sterke theoretische basis
  • huidige leerkrachten basisonderwijs moeten de kans krijgen om zich verder te professionaliseren tot een master. De HIVO-opleidingen kunnen daartoe faciliteren.
  • de docenten van deze masteropleiding moeten een sterke verankering hebben in en relatie hebben met het basisonderwijs

Uiteraard is het nodig dat voorafgaand de oprichting van deze nieuwe opleiding er nog heel wat onderzoekswerk dient te gebeuren. Het HIOW wil vanuit zijn expertise daartoe een steentje bijdragen.

Het HIOW pleit wel voor een 'professionele' masteropleiding zoals dat reeds in andere landen bestaat.