Actualiteit

Doorbreken van de vlakke loopbaan

Vanmorgen verkondigde de minister van onderwijs aan dat er initiatieven zullen volgen om de vlakke loopbaan van leraren te doorbreken. Voor het basisonderwijs springen twee maatregelen in het oog:

  • De mogelijkheid om sommige leraren met een specifieke expertise beter te verlonen. Gezien de reacties in het brede onderwijsveld is hier nog het laatste woord niet gesproken.
  • De creatie van een nieuwe functie: de adjunct-directeur. Dit initiatief kan alleen maar toegejuicht worden, gezien de grote werkdruk van de directeurs basisonderwijs. Hopelijk worden hiervoor de nodige middelen voorzien, en een aparte loonschaal, om deze functie financieel te waarderen. Het is ook een mooie kans voor onze DHOS-afgestudeerden om hun opgedane expertise tijdens hun driejarige studie in te zetten. Velen doen dit al bijvoorbeeld als coördinator rond een onderwijsvernieuwing. Het feit dat dit nu ook als ambt gewaardeerd kan worden, is zeker een stap vooruit.

Master basisonderwijs

De Vlaamse regering overweegt al enige jaren de oprichting van een masteropleiding basisonderwijs. Dat is een goede zaak indien deze nieuwe opleiding voldoet aan een aantal voorwaarden:

  • goede praktijk moet overwegen en ondersteund worden door een sterke theoretische basis
  • huidige leerkrachten basisonderwijs moeten de kans krijgen om zich verder te professionaliseren tot een master. De HIVO-opleidingen kunnen daartoe faciliteren.
  • de docenten van deze masteropleiding moeten een sterke verankering hebben in en relatie hebben met het basisonderwijs

Uiteraard is het nodig dat voorafgaand de oprichting van deze nieuwe opleiding er nog heel wat onderzoekswerk dient te gebeuren. Het HIOW wil vanuit zijn expertise daartoe een steentje bijdragen.

Het HIOW pleit wel voor een 'professionele' masteropleiding zoals dat reeds in andere landen bestaat.

 

Lees hierover het advies van de VLOR.

Lees hierover de resultaten van de SONO-studie.

 

 

Volg ons nu ook op Instagram