Actualiteit

Naar een masteropleiding basisonderwijs in Vlaanderen?

De Vlaamse regering overweegt de oprichting van een masteropleiding basisonderwijs. Dat is een goede zaak indien deze nieuwe opleiding voldoet aan een aantal voorwaarden:

  • goede praktijk moet overwegen en ondersteund worden door een sterke theoretische basis
  • huidige leerkrachten basisonderwijs moeten de kans krijgen om zich verder te professionaliseren tot een master. De HIVO-opleidingen kunnen daartoe faciliteren.
  • de docenten van deze masteropleiding moeten een sterke verankering hebben in en relatie hebben met het basisonderwijs

Uiteraard is het nodig dat voorafgaand de oprichting van deze nieuwe opleiding er nog heel wat onderzoekswerk dient te gebeuren. Het HIOW wil vanuit zijn expertise daartoe een steentje bijdragen.

Het HIOW pleit wel voor een 'professionele' masteropleiding zoals dat reeds in andere landen bestaat.

 

ACADEMISCHE ZITTING

Op zaterdag 30 september 2017 organiseert het HIOW haar jaarlijkse academische zitting met diploma-uitreiking.

Jurn Van der Meersch, oud-student en pedagogisch medewerker bij VLAJO, geeft zijn visie weer op 'Breed evalueren'.

Alle belangstellenden zijn welkom vanaf 16u.

 

ALGEMENE VERGADERING: dezelfde dag om 15u00 gaat de jaarlijkse algemene vergadering van de vzw. Deze vergadering staat open voor alle belangstellenden. De bijeenkomst gaat door in de refter van het KA Pitzemburg.

 

STARTDAG: Op maandag  2 oktober 2017 start een nieuw academiejaar. Om kennis te maken met de medestudenten en informatie te krijgen over de studies organiseren we een startdag. Die gaat door in het lokaal aan het centrum voor volwassenenonderwijs Crescendo, Vaartdijk 36 te 2800 Mechelen, van 17u30 tot 19u.

De eerste les gaat door op woensdag 4 oktober 2017. Ook dan kan nog ingeschreven worden.

 

Als u vooraf meer informatie wenst, aarzel dan niet contact op te nemen met Guido Aerts op het nummer 0486/41.94.50 of via e-mail op info@hiow.be.