Actualiteit

Vooruitzichten academiejaar 2020-2021

We hopen vlot terug te kunnen starten in oktober, wel iets later dan gewoonlijk. Waarschijnlijk gaat de informatieavond / startdag door op maandag 19 oktober van 17u30 tot 19u, in lokaal 312 van het CVO Crescendo.

 

Naar een masteropleiding basisonderwijs in Vlaanderen?

De Vlaamse regering overweegt de oprichting van een masteropleiding basisonderwijs. Dat is een goede zaak indien deze nieuwe opleiding voldoet aan een aantal voorwaarden:

  • goede praktijk moet overwegen en ondersteund worden door een sterke theoretische basis
  • huidige leerkrachten basisonderwijs moeten de kans krijgen om zich verder te professionaliseren tot een master. De HIVO-opleidingen kunnen daartoe faciliteren.
  • de docenten van deze masteropleiding moeten een sterke verankering hebben in en relatie hebben met het basisonderwijs

Uiteraard is het nodig dat voorafgaand de oprichting van deze nieuwe opleiding er nog heel wat onderzoekswerk dient te gebeuren. Het HIOW wil vanuit zijn expertise daartoe een steentje bijdragen.

Het HIOW pleit wel voor een 'professionele' masteropleiding zoals dat reeds in andere landen bestaat.