VOORDELEN


Naast de persoonlijke vervolmaking en de daaraan gekoppelde voldoening biedt het HIOW ook financiële voordelen voor wie in aanmerking komt:

 

Na 2 jaar studie ontvangt de cursist het Getuigschrift Hogere Opvoedkundige Studiën waaraan jaarlijks een weddesupplement  wordt toegekend.

 

Na 3 jaar studie ontvangt de cursist het Diploma Hogere Opvoedkundige Studiën waaraan jaarlijks een weddesupplement wordt toegekend.

 

Deze bezoldigingen zijn gebonden aan de index en worden in de wedde opgenomen zodat ze uiteindelijk ook worden meegerekend bij het bepalen van het pensioen.

 

Het Hoger Instituut heeft zeker zijn waarde als voorbereiding tot de examens van o.a. onderwijsinspecteur, pedagogisch adviseur, pedagogisch begeleider en directeur in het verleden al bewezen.