TOELATINGSVOORWAARDEN


 

Basisonderwijs:

Het bestuurs- en onderwijzend personeel met inbegrip van alle leermeesters  

 

Zorgcoördinatoren en ICT-coördinator van het beleids- en ondersteunend personeel

 

Secundair onderwijs:

Het bestuurs- en onderwijzend personeel

 Het opvoedend hulppersoneel

 Opvoeder behorend tot de personeelscategorie van het ondersteunend personeel