Word expert-leraar


 Academische zitting

Op zaterdag 2 oktober organiseert het HIOW haar jaarlijkse academische zitting. Deze start om 15u en gaat door in de aula van de secundaire school 'Pitzemburg' (Bruul 129 te 2800 Mechelen). De school ligt op 10' stappen van het station van Mechelen.
Gastspreker is professor dr.Ellen Daniëls, postdoctoraal onderzoeker aan de U.A. Antwerpen, en vrijwillig medewerker aan de K.U. Leuven. Naast haar onderzoekswerk is ze ook actief in het onderwijs (geweest) als pedagogisch directeur van de Scholengemeenschap voor het Provinciaal Onderwijs Lumburg (SGPSOL). De combinatie van onderzoek en onderwijspraktijk zorgt voor een breed en gedragen visie op onderwijs, in het bijzonder op het aspect ‘leiderschap’.

 

Schoolleiders hebben een uitdagende job met een gevarieerd takenpakket. In deze keynote wordt dieper ingegaan op hoe schoolleiderschap vorm krijgt en op nascholing voor schoolleiders. Er worden bevindingen uit recent onderzoek in Vlaanderen gepresenteerd en er worden linken gelegd naar de praktijk.

 

Vooraf inschrijven is nodig. Gebruik daarvoor het inschrijvingsformulier speciaal gemaakt voor deze gelegenheid.

Online informatieavond

Op woensdag 22 september organiseren we van 18u tot 19u een online informatieavond. Het overleg gebeurt via TEAMS (app of in de browser). Naast een presentatie over de werking van het HIOW en info over de cursussen van dit academiejaar, is er de gelegenheid tot vragen stellen.
Inschrijven is nodig, dat kan via de contactpagina.

 

ALGEMENE INFORMATIE

Op deze website vindt u alvast heel wat informatie over ons onderwijsaanbod.

Als u echter meer informatie wenst over het HIOW, aarzel dan niet contact op te nemen met Guido Aerts op het nummer 0486/419450 of via e-mail op info@hiow.be.

 

Uitgebreide info vindt u hier.

 

Is Mechelen wat veraf? Er zijn ook nog andere HIVO’s.

  

1 Doel

Het nascholingslandschap in het Vlaams onderwijs is steeds in beweging: vraaggestuurde nascholing treedt nu sterk op de voorgrond. Toch zal het uiteindelijke peil van het onderwijs nu en in de toekomst in grote mate worden bepaald door de kwaliteit van de leerkracht, de man of de vrouw voor de klas.

Op basis van wetenschappelijk onderzoek wil de cursus hogere opvoedkundige studiën de leden van het onderwijzend personeel de mogelijkheid bieden de pedagogische wetenschappen met aanverwante vakken te bestuderen met het oog op de kwaliteitsverbetering van het onderwijs in het algemeen en de professionalisering van de onderwijsgevenden in het bijzonder. De cursussen richten zich zowel naar leerkrachten, directeurs in functie als naar toekomstige directeurs.

De cursussen streven verscheidene doelstellingen na en kunnen worden beschouwd als een voortgezette opleiding: naast uitbreiding en verdieping van kennis en vaardigheden wordt ook gestreefd naar een breed opgezette bijscholing/vorming.

De professionaliteit van het lerarenberoep wordt door de Vlaamse Onderwijsraad (Vl.O.R.) centraal gesteld.

De Hogere Instituten voor Opvoedkundige  (H.I.V.O.) willen hier hun verantwoordelijkheid blijven opnemen en in de toekomst hun niet te onderschatten rol blijven spelen.

Het HIOW biedt daarom aan iedereen de gelegenheid om zich na de dagtaak te vervolmaken in zijn eigen algemene ontwikkeling en zijn beroepsbekwaamheid te schragen en te consolideren door de studie op universitair plan van de daarvoor noodzakelijke vakken.

Er wordt gestreefd naar een evenwicht, een verbinding tussen theoretische vorming en praktijkgericht werken, zodat de cursisten in staat worden gesteld hun eigen praktijk beter te kaderen, te optimaliseren en meer gefundeerd uit te oefenen.

Het HIOW Mechelen wenst up-to-date te blijven en stuurt geregeld het aanbod bij. De eindtermen en de ontwikkelingsdoelen en de nieuwe leerplannen vormen, waar mogelijk, de rode draad doorheen de verschillende cursussen.

Net zoals alle andere HIVO's wordt het HIOW Mechelen gesubsidieerd door het departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.