Word expert-leraar


Volg ons op Instagram
Volg ons op Instagram

Voorbereiding volgend academiejaar
We gaan nog steeds verder door met de lessen, al dan niet met afstandsonderwijs. Je kan al het volledig programma voor volgend academiejaar bekijken op deze website. De cursussen liggen vast, de docenten bijna.

In de rubriek 'Brochure en folder' vind je alvast een uitgebreide, maar meer algemene brochure, en een folder met korte, maar concrete informatie over het volgende academiejaar (met onder meer een beschrijving van de cursussen).
Begin juni voorzien we (online) een informatieavond, waarbij de secretaris uitlegt geeft over de werking van het HIOW, de cursussen, de evaluatie, ....
Ja kan, als je geïnteresseerd bent in de informatieavond, al een berichtje nalaten onder de rubriek 'Contact opnemen'. Dan houden we je persoonlijk op de hoogte.

 

Als u meer informatie wenst over het HIOW, aarzel dan niet contact op te nemen met Guido Aerts op het nummer 0486/419450 of via e-mail op info@hiow.be.

 

Uitgebreide info vindt u hier.

 

Is Mechelen wat veraf? Er zijn ook nog andere HIVO’s.

 

ALGEMENE INFORMATIE

 

1 Doel

Het nascholingslandschap in het Vlaams onderwijs is steeds in beweging: vraaggestuurde nascholing treedt nu sterk op de voorgrond. Toch zal het uiteindelijke peil van het onderwijs nu en in de toekomst in grote mate worden bepaald door de kwaliteit van de leerkracht, de man of de vrouw voor de klas.

Op basis van wetenschappelijk onderzoek wil de cursus hogere opvoedkundige studiën de leden van het onderwijzend personeel de mogelijkheid bieden de pedagogische wetenschappen met aanverwante vakken te bestuderen met het oog op de kwaliteitsverbetering van het onderwijs in het algemeen en de professionalisering van de onderwijsgevenden in het bijzonder. De cursussen richten zich zowel naar leerkrachten, directeurs in functie als naar toekomstige directeurs.

De cursussen streven verscheidene doelstellingen na en kunnen worden beschouwd als een voortgezette opleiding: naast uitbreiding en verdieping van kennis en vaardigheden wordt ook gestreefd naar een breed opgezette bijscholing/vorming.

De professionaliteit van het lerarenberoep wordt door de Vlaamse Onderwijsraad (Vl.O.R.) centraal gesteld.

De Hogere Instituten voor Opvoedkundige  (H.I.V.O.) willen hier hun verantwoordelijkheid blijven opnemen en in de toekomst hun niet te onderschatten rol blijven spelen.

Het HIOW biedt daarom aan iedereen de gelegenheid om zich na de dagtaak te vervolmaken in zijn eigen algemene ontwikkeling en zijn beroepsbekwaamheid te schragen en te consolideren door de studie op universitair plan van de daarvoor noodzakelijke vakken.

Er wordt gestreefd naar een evenwicht, een verbinding tussen theoretische vorming en praktijkgericht werken, zodat de cursisten in staat worden gesteld hun eigen praktijk beter te kaderen, te optimaliseren en meer gefundeerd uit te oefenen.

Het HIOW Mechelen wenst up-to-date te blijven en stuurt geregeld het aanbod bij. De eindtermen en de ontwikkelingsdoelen en de nieuwe leerplannen vormen, waar mogelijk, de rode draad doorheen de verschillende cursussen.

Net zoals alle andere HIVO's wordt het HIOW Mechelen gesubsidieerd door het departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.