OVERLIJDENSBERICHT

Tot onze grote droefheid vernemen we het overlijden van onze docent Jan Devos, dit na een verkeersongeluk. Jan heeft in het academiejaar 2018-2019 de cursus 'onderwijsvernieuwingen van de 20e eeuw (methodeonderwijs)' gegeven. We kennen Jan als een gedreven docent met sterke inzichten in methodiek en didactiek.
De familie van Jan heeft te kennen gegeven geen bloemen of kransen te bezorgen, maar wel een schenking te doen aan het project KeMoPoDi. Vanuit het HIOW storten we zeker een bijdrage.
In bijlage vind je het rouwbericht.

 

Download
Rouwkaart Jan Devos
Rouwkaart Jan Devos.pdf
Adobe Acrobat document 501.7 KB

Word expert-leraar

Uitnodiging academische zitting

Op zaterdag 28 september 2019 organiseert het HIOW haar jaarlijkse academische zitting. Deze gaat door in de school van het GO! Busleyden Atheneum-campus Pitzemburg, Bruul  te 2800 Mechelen. De academische zitting begint om 16u.
Hilde Van Keer, professor aan de U Gent, is onze gastspreker. Zij  houdt een betoog met als titel: Reflectie op de recente peilingsresultaten in het kader van de Peiling Nederlands (begrijpend lezen, luisteren en schrijven) 2018.

Een boeiend en zeer actueel onderwerp.

 

Nadien worden de getuigschriften en diploma's uitgereikt. We sluiten af met een receptie. Graag een seintje als je komt (info@hiow.be).

Bekijk hieronder de volledige uitnodiging.


Download
Uitnodiging academische zitting 2019
Uitnodiging academische zitting 2019.pdf
Adobe Acrobat document 45.0 KB

 

Informatie-avond voor het academiejaar 2019-2020.
Op maandagavond 30 september 2019 organiseren we een tweede informatieavond voor geïnteresseerden. We lichten er het cursusaanbod toe, de evaluatiewijzen en de afspraken voor het volgen van de cursussen.

We starten om 17u30 in lokaal 312 van het CVO Crescendo, Vaartdijk 86 te 2800 Mechelen. Het einde is voorzien rond 19u30. Iedere geïnteresseerde is (vrijblijvend) welkom.

 

Als u meer informatie wenst over het HIOW, aarzel dan niet contact op te nemen met Guido Aerts op het nummer 0468/318142 of via e-mail op info@hiow.be.

 

Uitgebreide info vindt u hier.

 

Is Mechelen wat veraf? Er zijn ook nog andere HIVO’s.

 

ALGEMENE INFORMATIE

 

1 Doel

Het nascholingslandschap in het Vlaams onderwijs is steeds in beweging: vraaggestuurde nascholing treedt nu sterk op de voorgrond. Toch zal het uiteindelijke peil van het onderwijs nu en in de toekomst in grote mate worden bepaald door de kwaliteit van de leerkracht, de man of de vrouw voor de klas.

Op basis van wetenschappelijk onderzoek wil de cursus hogere opvoedkundige studiën de leden van het onderwijzend personeel de mogelijkheid bieden de pedagogische wetenschappen met aanverwante vakken te bestuderen met het oog op de kwaliteitsverbetering van het onderwijs in het algemeen en de professionalisering van de onderwijsgevenden in het bijzonder. De cursussen richten zich zowel naar leerkrachten, directeurs in functie als naar toekomstige directeurs.

De cursussen streven verscheidene doelstellingen na en kunnen worden beschouwd als een voortgezette opleiding: naast uitbreiding en verdieping van kennis en vaardigheden wordt ook gestreefd naar een breed opgezette bijscholing/vorming.

De professionaliteit van het lerarenberoep wordt door de Vlaamse Onderwijsraad (Vl.O.R.) centraal gesteld.

De Hogere Instituten voor Opvoedkundige Wetenschappen (H.I.O.W.) willen hier hun verantwoordelijkheid blijven opnemen en in de toekomst hun niet te onderschatten rol blijven spelen.

Het HIOW biedt daarom aan iedereen de gelegenheid om zich na de dagtaak te vervolmaken in zijn eigen algemene ontwikkeling en zijn beroepsbekwaamheid te schragen en te consolideren door de studie op universitair plan van de daarvoor noodzakelijke vakken.

Er wordt gestreefd naar een evenwicht, een verbinding tussen theoretische vorming en praktijkgericht werken, zodat de cursisten in staat worden gesteld hun eigen praktijk beter te kaderen, te optimaliseren en meer gefundeerd uit te oefenen.

Het HIOW Mechelen wenst up-to-date te blijven en stuurt geregeld het aanbod bij. De eindtermen en de ontwikkelingsdoelen en de nieuwe leerplannen vormen, waar mogelijk, de rode draad doorheen de verschillende cursussen.