UITNODIGING ACADEMISCHE ZITTING 8 oktober 2022

 

Op zaterdag 8 oktober 2022 om 15u organiseert het HIOW haar jaarlijkse academische zitting, gevolgd door de uitreiking van getuigschriften en diploma's en een receptie.

Spreker is professor-emeritus Roger Standaert. Roger was jarenlang de leider van de 'Dienst voor Onderwijsontwikkeling' (DVO), de ontwerper van de eerste eindtermen. Ook na zijn pensionering volgt Roger de onderwijsactualiteit op de voet. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij met zijn enorme ervaring, maar ook zijn persoonlijke inzichten, zijn stem roert in het debat over de 'daling van de onderwijskwaliteit'. 
Zijn heldere uiteenzetting en zijn brede inzichten over onderwijs maken van Roger een uiterst interessante spreker voor onze academische zitting. Om zijn uiteenzetting gestalte te geven, heeft Roger ons reeds volgende tekst bezorgd met als titel: ‘De kwaliteit van het onderwijs gaat achteruit’. Welke kwaliteit?
Als je de voorbije jaren de media volgde, zie je de ene Cassandra boodschap na de andere verschijnen over de daling van de kwaliteit van ons onderwijs. Kwaliteit is echter een uiterst waardegeladen begrip. Het loont de moeite de veronderstellingen na te gaan die aan de basis van dit doemdenken liggen. In essentie is kwaliteit een hangmappenbegrip. Ieder kan het begrip in de eigen hangmap klasseren. En er zijn nogal wat hangmappen. Welke hangmap gaat dan het zwaarste doorwegen? Er is nood aan meer nuancering en bezinning over de fundamentele doelen van ons onderwijs. Het begrip ‘kwaliteit’ verdient een meervoudige benadering.

 

We nodigen je van harte uit op deze academische zitting. Graag een seintje vooraf via het contactformulier.

 

Uitnodiging algemene vergadering

Zoals iedere vzw houden wij na afloop van het boekjaar een algemene vergadering. Deze is openbaar en toegankelijk voor iedere geïnteresseerde. De algemene vergadering gaat door op vrijdag 7 oktober om 17u30 in ons lokaal 312 van het CVO Crescendo, Vaartdijk 86 te 2800 Mechelen.

Word expert-leraar


Info volgend academiejaar

De brochure en folder voor volgend academiejaar zijn klaar. Het programma is volledig samengesteld. Ga naar 'Brochure en folder' om deze documenten in te kijken of te downloaden. Onder 'Programma' vindt u alvast een beknopte beschrijving van de cursussen.

 

Als u voordien nog vragen wens te stellen, gebruik dan onze contactpagina.

 

ALGEMENE INFORMATIE

Op deze website vindt u alvast heel wat informatie over ons onderwijsaanbod.

Als u echter meer informatie wenst over het HIOW, aarzel dan niet contact op te nemen met Guido Aerts op het nummer 0486/419450 of via e-mail op info@hiow.be.

 

Uitgebreide info vindt u hier.

 

Is Mechelen wat veraf? Er zijn ook nog andere HIVO’s.

 

Wie zijn wij?

1 Doel

Het nascholingslandschap in het Vlaams onderwijs is steeds in beweging: vraaggestuurde nascholing treedt nu sterk op de voorgrond. Toch zal het uiteindelijke peil van het onderwijs nu en in de toekomst in grote mate worden bepaald door de kwaliteit van de leerkracht, de man of de vrouw voor de klas.

Op basis van wetenschappelijk onderzoek wil de cursus hogere opvoedkundige studiën de leden van het onderwijzend personeel de mogelijkheid bieden de pedagogische wetenschappen met aanverwante vakken te bestuderen met het oog op de kwaliteitsverbetering van het onderwijs in het algemeen en de professionalisering van de onderwijsgevenden in het bijzonder. De cursussen richten zich zowel naar leerkrachten, directeurs in functie als naar toekomstige directeurs.

De cursussen streven verscheidene doelstellingen na en kunnen worden beschouwd als een voortgezette opleiding: naast uitbreiding en verdieping van kennis en vaardigheden wordt ook gestreefd naar een breed opgezette bijscholing/vorming.

De professionaliteit van het lerarenberoep wordt door de Vlaamse Onderwijsraad (Vl.O.R.) centraal gesteld.

De Hogere Instituten voor Opvoedkundige  (H.I.V.O.) willen hier hun verantwoordelijkheid blijven opnemen en in de toekomst hun niet te onderschatten rol blijven spelen.

Het HIOW biedt daarom aan iedereen de gelegenheid om zich na de dagtaak te vervolmaken in zijn eigen algemene ontwikkeling en zijn beroepsbekwaamheid te schragen en te consolideren door de studie op universitair plan van de daarvoor noodzakelijke vakken.

Er wordt gestreefd naar een evenwicht, een verbinding tussen theoretische vorming en praktijkgericht werken, zodat de cursisten in staat worden gesteld hun eigen praktijk beter te kaderen, te optimaliseren en meer gefundeerd uit te oefenen.

Het HIOW Mechelen wenst up-to-date te blijven en stuurt geregeld het aanbod bij. De eindtermen en de ontwikkelingsdoelen en de nieuwe leerplannen vormen, waar mogelijk, de rode draad doorheen de verschillende cursussen.

Net zoals alle andere HIVO's wordt het HIOW Mechelen gesubsidieerd door het departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.