WORDT EXPERT LERAAR


Info volgend academiejaar

De brochure en folder voor volgend academiejaar zijn klaar. Het programma is bijna volledig samengesteld. Ga naar 'Brochure en folder' om deze documenten in te kijken of te downloaden. Onder 'Programma' vindt u alvast een beknopte beschrijving van de cursussen.

 Je kan ook het videoverslag bekijken van een eerste infonamiddag

 

Als u voordien nog vragen wens te stellen, gebruik dan onze contactpagina.

 

START- EN INFORMATIEAVOND

We starten het academiejaar 2023-2024 op maandag 2 oktober met een informatievergadering. Deze begint om 18u en duurt ongeveer tot 20u. De bijeenkomst gaat door in ons lokaal 312 (3e verdieping) in het CVO Crescendo, Vaartdijk 86 te 2800 Mechelen). Iedereen die geïnteresseerd is, is welkom.

 

ALGEMENE INFORMATIE

Op deze website vindt u alvast heel wat informatie over ons onderwijsaanbod.

Als u echter meer informatie wenst over het HIOW, aarzel dan niet contact op te nemen met Guido Aerts op het nummer 0486/419450 of via e-mail op info@hiow.be.

 

Uitgebreide info vindt u hier.

 

Is Mechelen wat veraf? Er zijn ook nog andere HIVO’s.

 

Wie zijn wij?

1 Doel

Het nascholingslandschap in het Vlaams onderwijs is steeds in beweging: vraaggestuurde nascholing treedt nu sterk op de voorgrond. Toch zal het uiteindelijke peil van het onderwijs nu en in de toekomst in grote mate worden bepaald door de kwaliteit van de leerkracht, de man of de vrouw voor de klas.

Op basis van wetenschappelijk onderzoek wil de cursus hogere opvoedkundige studiën de leden van het onderwijzend personeel de mogelijkheid bieden de pedagogische wetenschappen met aanverwante vakken te bestuderen met het oog op de kwaliteitsverbetering van het onderwijs in het algemeen en de professionalisering van de onderwijsgevenden in het bijzonder. De cursussen richten zich zowel naar leerkrachten, directeurs in functie als naar toekomstige directeurs.

De cursussen streven verscheidene doelstellingen na en kunnen worden beschouwd als een voortgezette opleiding: naast uitbreiding en verdieping van kennis en vaardigheden wordt ook gestreefd naar een breed opgezette bijscholing/vorming.

De professionaliteit van het lerarenberoep wordt door de Vlaamse Onderwijsraad (Vl.O.R.) centraal gesteld.

De Hogere Instituten voor Opvoedkundige  (H.I.V.O.) willen hier hun verantwoordelijkheid blijven opnemen en in de toekomst hun niet te onderschatten rol blijven spelen.

Het HIOW biedt daarom aan iedereen de gelegenheid om zich na de dagtaak te vervolmaken in zijn eigen algemene ontwikkeling en zijn beroepsbekwaamheid te schragen en te consolideren door de studie op universitair plan van de daarvoor noodzakelijke vakken.

Er wordt gestreefd naar een evenwicht, een verbinding tussen theoretische vorming en praktijkgericht werken, zodat de cursisten in staat worden gesteld hun eigen praktijk beter te kaderen, te optimaliseren en meer gefundeerd uit te oefenen.

Het HIOW Mechelen wenst up-to-date te blijven en stuurt geregeld het aanbod bij. De eindtermen en de ontwikkelingsdoelen en de nieuwe leerplannen vormen, waar mogelijk, de rode draad doorheen de verschillende cursussen.

Net zoals alle andere HIVO's wordt het HIOW Mechelen gesubsidieerd door het departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.