SCHOOLMANAGEMENT

De cursus omvat 9 lessen, gegeven door verschillende sprekers. Volgende onderwerpen komen aan bod: leiderschap met als deelaspecten beleidsvoerend vermogen en coaching-opvolging, visie-ontwikkeling en besluitvorming, externe kwaliteitsbewaking, aanvangsbegeleiding en deskundigheidsbevordering, en aspecten van de doorlichting. Tevens maken we kennis met enkele externe ondersteunende organisaties, zoals het CLB, de onderwijsbegeleiding en het lokaal overlegplatform (LOP).