Algemene didactiek

Didactiek is de wetenschap van het leren en van het onderwijzen. Omdat de onderwijsleersituatie (zowel vanuit het standpunt van de lerende als van de leraar) zeer complex is, gebruiken we modellen om vat te krijgen op dit proces. Er is al veel onderzoek gebeurd over de bouwstenen van een effectief onderwijsleerproces. Deze bouwstenen zijn de kern van de cursus ‘algemene didactiek’. We willen daarbij een algemeen didactisch referentiekader koppelen aan praktijkvoorbeelden. Dit als ondersteuning voor het optimaal voorbereiden, uitvoeren en evalueren van lessen(reeksen). Op deze wijze draagt didactiek bij tot kwaliteitsvol onderwijs.