OVERZICHT VAN DE CURSUSSEN 2017-2018

Algemene didactiek  Mevr. R. Goethals 9 sessies
Output als bijdrage tot integrale kwaliteitszorg Dhr. G. Aerts 9 sessies
Pedagogiek Dhr. K. Denys 12 sessies
Het kleuteronderwijs binnen het basisonderwijs Mevr. H. Reyniers 9 sessies
Didactiek wereldoriëntatie Mevr. L. De Spiegeleer 9 sessies